Par aizņemšanos
Kāpēc man tagad ir jāmaksā par to, lai saņemtu naudu ātrāk, ja iepriekš es to varēju saņemt bezmaksas?

Esam veikuši izmaiņas mūsu produktā, kas paredz kredīta izmaksas termiņu – 7 dienas. Tomēr, ņemot vērā iespējamās klientu vēlmes saņemt kredīta summu ātrāk, nodrošinām kredītlīgumu grozījumu izskatīšanu, ja klients attiecīgus grozījumus kredītlīgumā ierosina, pieprasot mainīt kredīta līguma summas izmaksas termiņu. Jūsu gadījumā, lai saņemtu naudu nekavējoties, ir jāturpina kredītlīguma grozījumu ierosināšanas process profilā – spiežot pogu – “Saņemt naudu 5 minūtēs”. Maksa par līguma grozījumu maiņu tiek pievienota rēķinam un var tikt sadalīta vairākos maksājumos.