Ar līgumu saistītie grozījumi
Kredītlīnijas summas izmaksas datuma maiņa (var tikt sadalīta vairākos maksājumos):
Summa līdz 100.00 EUR līdz 12.00 EUR
Summa no 100.01 EUR līdz 15% no izsniegtās summas
Dokumenti
Izziņa 7.00 EUR
Vēstule par saistību apmēru 7.00 EUR
Atkārtota līguma izsniegšana 7.00 EUR
Citu dokumentu sagatavošana 7.00 EUR
Darbības saistībā ar kredīta atgūšanu un restrukturizāciju
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes pārbaude 5.00 EUR
Atgādinošas īsziņas nosūtīšana 0.50 EUR
Atgādinošas e-pasta vēstules nosūtīšana 0.50 EUR
Atgādinošas vēstules nosūtīšana 0.50 EUR
Atgādinoša zvana veikšana 0.50 EUR
Restrukturizācijas maksa Pēc vienošanās