Cenrādis

Ar līgumu saistītie grozījumi:

Kredītlīnijas summas izmaksas datuma maiņa (var tikt sadalīta vairākos maksājumos):
Summa līdz 100.00 EUR
līdz 12.00 EUR
Summa no 100.01 EUR
līdz 15% no izsniegtās summas

Dokumenti:

Izziņa
7.00 EUR
Vēstule par saistību apmēru
7.00 EUR
Atkārtota līguma izsniegšana
7.00 EUR
Citu dokumentu sagatavošana
7.00 EUR

Darbības saistībā ar kredīta atgūšanu un restrukturizāciju:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes pārbaude
5.00 EUR
Atgādinošas īsziņas nosūtīšana
0.50 EUR
Atgādinošas e-pasta vēstules nosūtīšana
0.50 EUR
Atgādinošas vēstules nosūtīšana
0.50 EUR
Atgādinoša zvana veikšana
0.50 EUR
Restrukturizācijas maksa
Pēc vienošanās