Cenrādis

Ar līgumu saistītie grozījumi

Kredītlīnijas summas izmaksas datuma maiņa (var tikt sadalīta vairākos maksājumos):
Summa līdz 100.00 EUR
līdz 12.00 EUR
Summa no 100.01 EUR
līdz 15% no izsniegtās summas

Dokumenti

Izziņa
7.00 EUR
Vēstule par saistību apmēru
7.00 EUR
Atkārtota līguma izsniegšana
7.00 EUR
Citu dokumentu sagatavošana
7.00 EUR

Darbības saistībā ar kredīta atgūšanu un restrukturizāciju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes pārbaude
5.00 EUR
Atgādinošas īsziņas nosūtīšana
5.00 EUR
Atgādinošas e-pasta vēstules nosūtīšana
0.50 EUR
Atgādinošas vēstules nosūtīšana
0.50 EUR
Atgādinoša zvana veikšana
0.50 EUR
Restrukturizācijas maksa
Pēc vienošanās