Galvenais līgumā

Šajā sadaļā Tev ir iespēja iepazīties ar galvenajiem SMScredit.lv līguma noteikumiem.

SMScredit.lv ātrie kredīti ir pieejami www.smscredit.lv sistēmā reģistrētām fiziskām personām, kas:


dzīvo Latvijas Republikā;


ir vecumā no 18 līdz 80 gadiem;


nav reģistrētas parādnieku datu bāzēs un nav kavējušas aizņēmuma apmaksu citās kredītiestādēs.

Lai pieteiktos ātrajam kredītam, aizņēmējam ir jābūt telefona numuram un kontam bankā. Piesakoties kredītam, klientam jāaktivizē savs SMScredit.lv lietotāja profils, pārskaitot no sava bankas konta 0.01 EUR vai automātiski identificējoties, izmantojot savu internetbanku.

Ātrajam kredītam ir iespējams pieteikties 3 veidos:


Savā SMScredit.lv lietotāja profilā;


Zvanot klientu konsultantam;


Jebkurā “Vita Lombards” filiālē Latvijā.

Aizdevējam ir tiesības atteikt kredīta piešķiršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

Ja kredīts tiek piešķirts, aizdevējs pārskaita aizņēmēja pieprasīto naudas summu aizņēmēja bankas kontā vai jebkurā “Vita Lombards” filiālē Latvijā.

Visa informācija par aizņēmēja par pieejamo kredītlimitu un/vai maksājuma datumiem un to apjomu ir atrodama aizņēmēja SMScredit.lv lietotāja profilā.

Aizņēmējam vienlaicīgi var būt tikai 1 aktīvs kredīts.

Aizņēmējam ir tiesības pieteikties kredītam neierobežotu skaitu reižu.

Aizņēmējam ir jāveic kredīta atmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu starp viņu – aizņēmēju, un aizdevēju – SMScredit.lv.

Par kredīta atmaksas kavēšanu aizņēmējs maksā līgumā paredzēto kavējuma maksu – nokavējuma procentus.

Aizņēmējam ir jāievēro un jāizpilda noteikumi saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp viņu kā aizņēmēju un SMScredit.lv kā aizdevēju.

Pirms aizņemies, izvērtē savas iespējas atmaksāt.