Sponsorēšanas vadlīnijas

Zīmols Smscredit.lv ir īstermiņa nebanku aizdevējs, kas tiecas padarīt finanšu pakalpojumus ērti pieejamus cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai un mērķu īstenošanai.

Zīmola SMScredit.lv sponsorēšanas vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā uzņēmuma pārliecību, misiju, vīziju un vērtības, kā arī galvenos uzņēmuma darbības mērķus un uzdevumus.

Lēmums par finansiāla atbalsta sniegšanu katram nākamajam gadam tiek pieņemts budžetēšanas periodā katra iepriekšējā gada beigās. Katrs elektroniski atsūtītais piedāvājums uz e-pasta adresi: reklama@smscredit.lv , tiek izvērtēts un uz to tiek sniegta atbilde 10 darba dienu laikā. Gadījumā, ja piedāvājums sūtīts pa pastu, atbilde var tikt sniegta 15 darba dienu laikā.

Sponsorēšanas pamatuzstādījumi:

Zīmols Smscredit.lv atbalsta projektus, kas saskan ar uzņēmuma misiju, vīziju, vērtībām un kopējo pārliecību. Sadarbībai ir jāveicina uzņēmuma mērķu sasniegšana.

Atbalstāmie sadarbības partneri un projektu jomas:

Var tikt atbalstīti sadarbības piedāvājumi, kuru rezultāts sasniedzams un novērtējams ilgtermiņā. Zīmols izvēlas sadarbības partnerus, ņemot vērā to līdzšinējo darbību un reputāciju, turklāt prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuros zīmols ir vienīgais sadarbības partneris. Atbalstāmā projekta atbalsta saņēmējam ir jābūt ar līdzīgu izpratni par pamata vērtībām, aktīvam un novērtētam nozares pārstāvim. SMScredit.lv var sniegt atbalstu privātpersonām, ņemot vērā personas darbības mērķus un sponsorēšanas vadlīniju uzstādījumus. Ar zīmola finansiālu ieguldījumu prioritāri tiek atbalstīti:

  • Projekti izglītības, sporta un sociālajā jomā, kas ir vērsti uz sabiedrību, tās izaugsmi un izglītošanu;
  • Talanti, kas sevi jau pierādījuši, un ar saviem sasniegumiem popularizē Latvijas vārdu pasaulē.


Neatbalstāmie sadarbības partneri un projektu jomas:

Atbalsts netiek sniegts gadījumos, ja tas ir pretrunā ar SMScredit.lv pamata vērtībām un definēto mērķauditoriju.

Tāpat SMScredit.lv neatbalsta projektus, kas var rosināt sabiedrības šķelšanos un negatīvas asociācijas ar atbalstāmo projektu vai nozari, piemēram, saistībā ar:

  • Reliģiju jautājumiem;
  • Minoritāšu jautājumiem;
  • Seksuālo orientāciju;
  • Agresiju;
  • Politiku;
  • u.c. jautājumiem, kas varētu veicināt sabiedrības šķelšanos un negatīvas asociācijas.