Finanšu termini

Kredītvēstures izziņa

Kredītvēstures izziņa | Smscredit.lv

Kredītvēsturi veido gan izpildīto, gan arī neizpildīto kredītsaistību kopums. Savukārt kredītvēstures izziņa ir Kredītu informācijas biroja (KIB) veidots dokuments, kurā ir apkopota detalizēta informācija par visām Tavām finanšu saistībām un to izpildes gaitu. Papildus finanšu informācijai, kredītvēsturē iekļauj arī informāciju no publiskiem avotiem, piemēram, Uzņēmumu reģistra. 

KIB informāciju par privātpersonu kredītvēsturi saņem no dažādām iestādēm un institūcijām, piemēram, bankām, nebanku kreditoriem, telekomunikācijas uzņēmumiem, līzinga kompānijām, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c., kam ir noslēgts līgums ar KIB saistībā ar datu došanu.

Privātpersona par sevi var saņemt Kredītu reģistrā iekļauto informāciju elektroniski, autentificējoties Kredītu reģistra mājaslapā ar savas internetbankas datiem. 

Arī nebanku kredītdevēji, lai novērstu potenciālos zaudējuma riskus, pirms aizdevuma piešķiršanas datubāzēs pārbauda konkrētā klienta kredītvēsturi. 

Kāpēc kredītvēsture ir svarīga

Kredītvēsturi ietekmē vairāki faktori – gan maksāšanas disciplīnas vēsture, gan arī tas, cik laicīgi un atbildīgi uzņemtās kredītsaistības tiek izpildītas. Maksāšanas disciplīna sastāv ne vien no izpildītajām, bet arī no šobrīd aktīvajām saistībām.

Pozitīvas kredītvēstures gadījumā nebanku aizdevēji ir tendēti uz sadarbību un labprāt piešķir kredītu. Savukārt, ja kredītvēsture ir negatīva, kas nozīmē parādus un kavētus maksājumus, kreditori var atteikt sadarboties vai arī piemērot atšķirīgus aizdevuma atmaksas nosacījumus, piemēram, augstāku ikmēneša procentu maksājumu. 

Ikvienam cilvēkam ir tiesības viena gada ietvaros bez maksas saņemt divas kredītvēstures izziņas. Tajās ir apkopota informācija par uzņēmumiem, kuri ir pieprasījuši konkrētās privātpersonas kredītvēstures izziņu.