Finanšu termini

Aizdevuma procentu likme

Aizdevuma procentu likme | Smscredit.lv

Aizdevuma procentu likme ir rādītājs, kas faktiski raksturo aizdevuma cenu. Par iespēju piešķirtos finansiālos līdzekļus jeb kredītu izmantot, kredītdevējs nosaka procentu likmi. Rezultātā aizņēmējam ir jāatmaksā gan aizdevuma pamatsumma, gan arī tai piemērotais procentu maksājums. Der atcerēties, ka procentu maksājums ir konkrēta naudas summa, kas ir jāmaksā par aizdevumu, taču procentu likme ir lielums, ar kuru procentu maksājums tiek aprēķināts. 

Kā aprēķina procentu likmi

Procentu likmes aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā bāzes un pievienoto likmi. 

  • Bāzes likme ataino aizdevuma cenu. Šo likmi nosaka kredītdevējs, izmantojot īpašus naudas tirgus indeksus. Latvijā zināmākais no tiem ir EURIBOR. Jāņem vērā, ka, mainoties indeksu vērtībām, attiecīgi mainās arī bāzes likme. Taču aizdevuma līgumā tiek norādīts, cik bieži šī likme tiek pārskatīta, piemēram, reizi 6 mēnešos vai citā laika periodā, vadoties pēc tirgus situācijas. 
  • Pievienotā likme – to var raksturot arī kā cenu, kuru kredītdevējs ir aprēķinājis, ņemot vērā dažādus klienta riskus, kas var rasties aizdevuma atmaksas laikā. Tā kā riski katram aizņēmējam ir atšķirīgi, šī likme parasti tiek fiksēta līguma slēgšanas laikā un pārsvarā netiek mainīta aizdevuma atmaksas gaitā. Taču kreditors šo likmi  var noteikt arī kā mainīgo, veicot regulāru pārskatīšanu līdzīgi kā bāzes likmes gadījumā. 

Aizdevuma procentu likme tiek aprēķināta, sasummējot bāzes un pievienoto likmi, līdz ar to katram klientam tā var būt atšķirīga. Tāpat ir iespējams izmantot internetā pieejamos rīkus–kalkulatorus, kur, ievadot visus nepieciešamos skaitļus, pāris sekunžu laikā tiek veikta procentu likmes aprēķināšana.