Atgriezties galvenajā lapā
30.9.2019

Paldies tūkstošiem brīvprātīgo, kuri piedalījušies rudens talkās dzīvnieku patversmē “Ulubele”!

Paldies tūkstošiem brīvprātīgo, kuri piedalījušies rudens talkās dzīvnieku patversmē “Ulubele”!

Tradīcijas turpinot, arī šogad 28. septembrī brīvprātīgietalcinieki pulcējās rudens talkā dzīvnieku patversmē “Ulubele”. Par spītilaikapstākļiem uz talku ieradās 200 brīvprātīgie, kas uzlaboja suņu nojumes unvoljērus, papildinot tos ar smiltīm  unatjaunojot pastaigu teritoriju, iz-gatavoja trušu būrus, uzkopa patversmesteritoriju, kā arī izveda pastaigās četrkājainos draugus.

Pašlaik dzīvnieku patversmi “Ulubele” par savām mājām sauc200 suņi, 300 kaķi un jaunpienācēji - 9 truši. Arī šie ķepaiņi vēlas ziemusagaidīt siltās un sakoptās mājvietās, tāpēc, lai to nodrošinātu tik lielamiemītnieku pulkam, nepieciešamas palīdzīgas rokas no brīvprātīgo puses, kurivienas dienas talkā padara milzīgu darbu, ko patversmes darbiniek ikdienassteigā nevar paveikt vieni paši. 

"Kārtējā “4finance Labie Darbi” un SMScredit.lvorganizētā talka, kura pulcē lielu skaitu brīvprātīgo un parāda to, cik mumsapkārt ir daudz atsaucīgu cilvēku, kuri gatavi ziedot savu brīvo laiku, laipalīdzētu tiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams. Milzīgs prieks, ka šogadpapildus plānotajiem talkas darbiem, kopīgiem spēkiem paspējām izgatavot arībūrus mūsu jaunajiem patversmes iemītniekiem trušiem. ” skaidro “Ulubele”vadītāja Ilze Džonsone.

“Katru gadu ierodoties uz talku patversmē “Ulubele” esmugandarīts redzēt to, kā cilvēki cēla mērķa vadīti, spēj īsā laika posmā atrastkopīgu valodu un sadarboties. Šādas iniciatīvas ļauj ne tikai paveikt nozīmīgusdarbus, bet arī saliedēt un vienot tos, kam ir kopīgas intereses, šajā gadījumā– vēlme palīdzēt dzīvniekiem. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc gadu no gada“4finance Labie Darbi” un SMScredit.lv turpina organizēt rudens talku “Ulubele””stāsta “4finance Latvia” mārketinga daļas vadītājs Harijs Poikāns.

Par tradīcijām, kas jāturpina!

https://youtu.be/E5LIWhHC-AY

Gan“4finance Labie darbi”, gan dzīvnieku patversmes “Ulubele” komanda saka paldiesvisiem, kuri nepalika vienaldzīgi un ieradās, kā arī liels paldiesatbalstītājiem: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un personīgi ValērijamPetrovam,  Rīgas domes Mājokļu un videsdepartamenta Kapsētu pārvaldei un personīgi Gintam Zēlam par sagādātajiem darbarīkiem, Andim Bukšam par sakaru nodrošināšanu, "Tower Cafe” par gardajāmpusdienām, konservējuma tirdziņa vadītājai Ilzei Jurkānei un konservējumameistarēm - Sandrai Drākei, Ilzei Buņķei, Kristīnei Grašs, Ingrīdai Jākobsoneiun Elitai Veidemanei par iespēju no-garšot un iegādāties dažādas rudens veltes,kā arī visiem darbu vadītājiem - Kārlim, Tomam, Haraldam,  Elvijam un Klintai.

Paldies tūkstošiem brīvprātīgo, kuri piedalījušies rudens talkās dzīvnieku patversmē “Ulubele”!

Tradīcijas turpinot, arī šogad 28. septembrī brīvprātīgietalcinieki pulcējās rudens talkā dzīvnieku patversmē “Ulubele”. Par spītilaikapstākļiem uz talku ieradās 200 brīvprātīgie, kas uzlaboja suņu nojumes unvoljērus, papildinot tos ar smiltīm  unatjaunojot pastaigu teritoriju, iz-gatavoja trušu būrus, uzkopa patversmesteritoriju, kā arī izveda pastaigās četrkājainos draugus.

Pašlaik dzīvnieku patversmi “Ulubele” par savām mājām sauc200 suņi, 300 kaķi un jaunpienācēji - 9 truši. Arī šie ķepaiņi vēlas ziemusagaidīt siltās un sakoptās mājvietās, tāpēc, lai to nodrošinātu tik lielamiemītnieku pulkam, nepieciešamas palīdzīgas rokas no brīvprātīgo puses, kurivienas dienas talkā padara milzīgu darbu, ko patversmes darbiniek ikdienassteigā nevar paveikt vieni paši. 

"Kārtējā “4finance Labie Darbi” un SMScredit.lvorganizētā talka, kura pulcē lielu skaitu brīvprātīgo un parāda to, cik mumsapkārt ir daudz atsaucīgu cilvēku, kuri gatavi ziedot savu brīvo laiku, laipalīdzētu tiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams. Milzīgs prieks, ka šogadpapildus plānotajiem talkas darbiem, kopīgiem spēkiem paspējām izgatavot arībūrus mūsu jaunajiem patversmes iemītniekiem trušiem. ” skaidro “Ulubele”vadītāja Ilze Džonsone.

“Katru gadu ierodoties uz talku patversmē “Ulubele” esmugandarīts redzēt to, kā cilvēki cēla mērķa vadīti, spēj īsā laika posmā atrastkopīgu valodu un sadarboties. Šādas iniciatīvas ļauj ne tikai paveikt nozīmīgusdarbus, bet arī saliedēt un vienot tos, kam ir kopīgas intereses, šajā gadījumā– vēlme palīdzēt dzīvniekiem. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc gadu no gada“4finance Labie Darbi” un SMScredit.lv turpina organizēt rudens talku “Ulubele””stāsta “4finance Latvia” mārketinga daļas vadītājs Harijs Poikāns.

Par tradīcijām, kas jāturpina!

https://youtu.be/E5LIWhHC-AY

Gan“4finance Labie darbi”, gan dzīvnieku patversmes “Ulubele” komanda saka paldiesvisiem, kuri nepalika vienaldzīgi un ieradās, kā arī liels paldiesatbalstītājiem: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un personīgi ValērijamPetrovam,  Rīgas domes Mājokļu un videsdepartamenta Kapsētu pārvaldei un personīgi Gintam Zēlam par sagādātajiem darbarīkiem, Andim Bukšam par sakaru nodrošināšanu, "Tower Cafe” par gardajāmpusdienām, konservējuma tirdziņa vadītājai Ilzei Jurkānei un konservējumameistarēm - Sandrai Drākei, Ilzei Buņķei, Kristīnei Grašs, Ingrīdai Jākobsoneiun Elitai Veidemanei par iespēju no-garšot un iegādāties dažādas rudens veltes,kā arī visiem darbu vadītājiem - Kārlim, Tomam, Haraldam,  Elvijam un Klintai.

Jaunākās ziņas