Šajā sadaļā Tev ir iespēja iepazīties ar galvenajiem SMScredit.lv līguma noteikumiem.

 • SMScredit.lv ātrie kredīti ir pieejami www.smscredit.lv sistēmā reģistrētām fiziskām personām, kas:
  • dzīvo Latvijas Republikā
  • ir vecumā no 20 līdz 80 gadiem
  • nav reģistrētas parādnieku datu bāzēs un nav kavējušas aizņēmuma apmaksu citās kredītiestādēs
 • Lai pieteiktos ātrajam kredītam, aizņēmējam ir jābūt mobilā telefona numuram un kontam bankā. Piesakoties kredītam, klientam ir jāaktivizē savs SMScredit.lv lietotāja profils, pārskaitot EUR 0,01 uz SMScredit.lv bankas kontu.
 • Ātrajam kredītam ir iespējams pieteikties 3 veidos:
  • savā SMScredit.lv lietotāja profilā
  • sūtot SMS
  • zvanot klientu konsultantam
 • Aizdevējam ir tiesības atteikt kredīta piešķiršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
 • Ja kredīts tiek piešķirts, aizdevējs pārskaita aizņēmēja pieprasīto naudas summu aizņēmēja bankas kontā.
 • Visa informācija par aizņēmēja veiktajiem pieprasījumiem, rēķiniem, veiktajiem maksājumiem u.c. ir atrodama aizņēmēja SMScredit.lv lietotāja profilā.
 • Aizņēmējam vienlaicīgi var būt tikai 1 aktīvs kredīts.
 • Aizņēmējam ir tiesības pieteikties ātrajam kredītam neierobežotu skaitu reižu.
 • Aizņēmējam ir jāveic kredīta atmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu starp viņu – aizņēmēju, un aizdevēju – SMScredit.lv.
 • Aizņēmējam ir tiesības pagarināt kredīta atmaksas termiņu saskaņā ar SMScredit.lv līguma noteikumiem.
 • Par kredīta atmaksas kavēšanu aizņēmējs maksā līgumā paredzēto kavējuma maksu – nokavējuma procentus.
 • Aizņēmējam ir jāievēro un jāizpilda noteikumi saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp viņu kā aizņēmēju un SMScredit.lv kā aizdevēju.
 • Pirms aizņemies, izvērtē savas iespējas atmaksāt.