Akcijas “Esat mūsu klients un vēlaties saņemt 100% atlaidi kredīta komisijas maksai?” noteikumi

 1. Akcijas “Esat mūsu klients un vēlaties saņemt 50% atlaidi kredīta komisijas maksai”, turpmāk tekstā Akcija, organizētājs: AS „4finance”, reģistrācijas numurs 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela, 17A-8, Rīga, LV-1046. Klientu apkalpošanas telefona numurs 67333990, elektroniskā pasta adrese: info@smscredit.lv.
 2. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.
 3. Akcijas norises laiks: Akcija ir spēkā laika periodā no 2017.gada 02.oktobra pulksten 07:00 līdz 2017.gada 02.novembra pulksten 23:00. Akcijas ietvaros tiks apstrādātas visas anketas, kuras būs iesūtītas līdz 2017.gada 02. novembra 23:00.
 4. Akcijas piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība: Akcijā piedalās SMScredit.lv klienti (personas, kuras ir reģistrējušās SMScredit.lv datu bāzē un kurām ir veikta vismaz viena kredīta atmaksa). Lai piedalītos Akcijā, SMScredit.lv klients pieslēdzas Lattelecom WI-FI interneta tīklam. Pieslēdzoties Lattelecom WI-FI interneta tīklam parādās SMScredit.lv uznirstošs logs, kurā klients var aizpildīt anketu, norādot savu vārdu, vecumu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Anketā norādītajam vārdam, vecumam un tālruņa numuram vai e-pastam ir jāsakrīt ar SMScredit.lv datu bāzē reģistrēto informāciju par klientu. AS “4finance” veic klienta atpazīšanu pēc anketā norādītā telefona numura vai e-pasta adreses, salīdzinot to ar AS “4finance” datu bāzē reģistrēto telefona numuru vai e-pasta adresi. Pēc klienta atpazīšanas iepriekš norādītajā veidā, AS “4finance” darbinieks izvērtēs klienta esošās kredītsaistības un/vai iepriekšējo kredītvēsturi, un, pieņemot lēmumu piešķirt klientam 50% atlaidi komisijas maksai, sazināsies ar klientu 30 minūšu laikā kopš anketas aizpildīšanas brīža darba laika ietvaros. Ja anketa tiks aizpildīta darba dienā pēc pulksten 18:00, anketa tiks izskatīta 30 minūšu laikā nākamās darba dienas darba laika ietvaros.
 5. Akcijas rezultātu paziņošana: Sazināsimies telefoniski tikai ar tiem klientiem, kuriem tiks piešķirta atlaide kredīta komisijas maksai, zvanot uz anketā norādīto telefona numuru, kā arī papildus nosūtīsim informatīvu īsziņa (SMS) par atlaides piešķiršanu kredīta komisijas maksai.
 6. Piešķirtās atlaides izmantošanas kārtība: Piešķirto atlaidi kredīta komisijas maksai klienti varēs izmantot 3 dienu laikā no atlaides piešķiršanas brīža, kredīta komisijas maksas samazināšanai vai esoša kredīta ietvaros papildus kredīta summas komisijas maksas samazināšanai. Gadījumā, ja piešķirtā atlaide netiek izmantota 3 dienu laikā no tās piešķiršanas brīža, tā vairs netiek piemērota. Piešķirtā atlaide kredīta komisijas maksai nesummējas ar citām piešķirtajām atlaidēm.
 7. Aizdomu gadījumā par krāpšanos un/vai anketas ierakstu falsificēšanu, kā arī gadījumā, ja Akcijas dalībnieka dati atšķiras no personas, kas izsaka vēlmi saņemt atlaidi, Akcijas organizētājam ir tiesības anulēt jebkura Akcijas dalībnieka rezultātu un izslēgt šādu dalībnieku no Akcijas, kā arī nepiešķirt Akcijas ietvaros apstiprināto atlaidi kredīta komisijas maksai.
 8. Akcijā nedrīkst piedalīties AS “4finance” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un atlaide tiek piešķirta personai, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, atlaide netiek piemērota.
 9. Piedaloties Akcijā, dalībnieks apliecina, ka piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.
 10. Akcijas organizētājs apstrādā Akcijas dalībnieka personas datus nolūkā izvērtēt, vai Akcijas dalībniekam ir iespējams piešķirt atlaidi kredīta komisijas maksai, kā arī, lai nodrošinātu Akcijas rezultātā piešķirto atlaižu piemērošanu. Akcijas dalībnieka personas datu apstrādes pamats izriet no personas datu apstrādes mērķa izvērtēt un piešķirt atlaidi kredīta komisijas maksai. Akcijas rezultātā iegūtie dati netiek nodoti trešajām personām.
 11. Anketas aizpildīšanas rezultātā saņemtie personas dati tiek dzēsti pēc tam, kad AS “4finance” darbinieks ir pieņēmis lēmumu atteikt piešķirt atlaidi kredīta komisijas maksai. Gadījumos, kad AS “4finance” darbinieks ir pieņēmis lēmumu piešķirt atlaidi kredīta komisijas maksai, anketas aizpildīšanas rezultātā saņemtie dati tiek dzēsti pēc tam, kad AS “4finance” darbinieks ir sazinājies ar personu, kurai piešķirta atlaide kredīta komisijas maksai un informējis personu, par piešķirto atlaidi, izņemot, ja komunikācijas laikā ir saņemta klienta piekrišana telefona numura saglabāšanai, gadījumos, kad anketā norādītais telefona numurs nesakrīt ar AS “4finance” datu bāzē reģistrēto telefona numuru.
 1. Akcijas “Esat mūsu klients un vēlaties saņemt 50% atlaidi kredīta komisijas maksai”, turpmāk tekstā Akcija, organizētājs: AS „4finance”, reģistrācijas numurs 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela, 17A-8, Rīga, LV-1046. Klientu apkalpošanas telefona numurs 67333990, elektroniskā pasta adrese: info@smscredit.lv.
 2. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.
 3. Akcijas norises laiks: Akcija ir spēkā laika periodā no 2017.gada 02.oktobra pulksten 07:00 līdz 2017.gada 02.novembra pulksten 23:00. Akcijas ietvaros tiks apstrādātas visas anketas, kuras būs iesūtītas līdz 2017.gada 02. novembra 23:00.
 4. Akcijas piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība: Akcijā piedalās SMScredit.lv klienti (personas, kuras ir reģistrējušās SMScredit.lv datu bāzē un kurām ir veikta vismaz viena kredīta atmaksa). Lai piedalītos Akcijā, SMScredit.lv klients pieslēdzas Lattelecom WI-FI interneta tīklam. Pieslēdzoties Lattelecom WI-FI interneta tīklam parādās SMScredit.lv uznirstošs logs, kurā klients var aizpildīt anketu, norādot savu vārdu, vecumu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Anketā norādītajam vārdam, vecumam un tālruņa numuram vai e-pastam ir jāsakrīt ar SMScredit.lv datu bāzē reģistrēto informāciju par klientu. AS “4finance” veic klienta atpazīšanu pēc anketā norādītā telefona numura vai e-pasta adreses, salīdzinot to ar AS “4finance” datu bāzē reģistrēto telefona numuru vai e-pasta adresi. Pēc klienta atpazīšanas iepriekš norādītajā veidā, AS “4finance” darbinieks izvērtēs klienta esošās kredītsaistības un/vai iepriekšējo kredītvēsturi, un, pieņemot lēmumu piešķirt klientam 50% atlaidi komisijas maksai, sazināsies ar klientu 30 minūšu laikā kopš anketas aizpildīšanas brīža darba laika ietvaros. Ja anketa tiks aizpildīta darba dienā pēc pulksten 18:00, anketa tiks izskatīta 30 minūšu laikā nākamās darba dienas darba laika ietvaros.
 5. Akcijas rezultātu paziņošana: Sazināsimies telefoniski tikai ar tiem klientiem, kuriem tiks piešķirta atlaide kredīta komisijas maksai, zvanot uz anketā norādīto telefona numuru, kā arī papildus nosūtīsim informatīvu īsziņa (SMS) par atlaides piešķiršanu kredīta komisijas maksai.
 6. Piešķirtās atlaides izmantošanas kārtība: Piešķirto atlaidi kredīta komisijas maksai klienti varēs izmantot 3 dienu laikā no atlaides piešķiršanas brīža, kredīta komisijas maksas samazināšanai vai esoša kredīta ietvaros papildus kredīta summas komisijas maksas samazināšanai. Gadījumā, ja piešķirtā atlaide netiek izmantota 3 dienu laikā no tās piešķiršanas brīža, tā vairs netiek piemērota. Piešķirtā atlaide kredīta komisijas maksai nesummējas ar citām piešķirtajām atlaidēm.
 7. Aizdomu gadījumā par krāpšanos un/vai anketas ierakstu falsificēšanu, kā arī gadījumā, ja Akcijas dalībnieka dati atšķiras no personas, kas izsaka vēlmi saņemt atlaidi, Akcijas organizētājam ir tiesības anulēt jebkura Akcijas dalībnieka rezultātu un izslēgt šādu dalībnieku no Akcijas, kā arī nepiešķirt Akcijas ietvaros apstiprināto atlaidi kredīta komisijas maksai.
 8. Akcijā nedrīkst piedalīties AS “4finance” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un atlaide tiek piešķirta personai, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, atlaide netiek piemērota.
 9. Piedaloties Akcijā, dalībnieks apliecina, ka piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.
 10. Akcijas organizētājs apstrādā Akcijas dalībnieka personas datus nolūkā izvērtēt, vai Akcijas dalībniekam ir iespējams piešķirt atlaidi kredīta komisijas maksai, kā arī, lai nodrošinātu Akcijas rezultātā piešķirto atlaižu piemērošanu. Akcijas dalībnieka personas datu apstrādes pamats izriet no personas datu apstrādes mērķa izvērtēt un piešķirt atlaidi kredīta komisijas maksai. Akcijas rezultātā iegūtie dati netiek nodoti trešajām personām.
 11. Anketas aizpildīšanas rezultātā saņemtie personas dati tiek dzēsti pēc tam, kad AS “4finance” darbinieks ir pieņēmis lēmumu atteikt piešķirt atlaidi kredīta komisijas maksai. Gadījumos, kad AS “4finance” darbinieks ir pieņēmis lēmumu piešķirt atlaidi kredīta komisijas maksai, anketas aizpildīšanas rezultātā saņemtie dati tiek dzēsti pēc tam, kad AS “4finance” darbinieks ir sazinājies ar personu, kurai piešķirta atlaide kredīta komisijas maksai un informējis personu, par piešķirto atlaidi, izņemot, ja komunikācijas laikā ir saņemta klienta piekrišana telefona numura saglabāšanai, gadījumos, kad anketā norādītais telefona numurs nesakrīt ar AS “4finance” datu bāzē reģistrēto telefona numuru.