Ielādē jauno SMScredit.lv mobilo aplikāciju un laimē iPhone 15 Pro un citas vērtīgas naudas balvas _NOTEIKUMI Vasara 2024

Noteikumi:

SMScredit.lv “Jaunumu akcija”(turpmāk tekstā – Akcija), organizētājs AS “4finance”, reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-46, Rīga, LV-1046.

1. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.

2. Akcijas norises sākuma datums: 10.06.2024.

3. Akcijas norises beigu datums: 14.07.2024.

4. Akcijas balvu fonds:

·       Apple iPhone 15 PRO (1 gab.)

·       Naudas balvas – 300 EUR (3gab.);

Balvas tiks izlozētas starp visiem esošajiem SMScredit.lv klientiem (identificēti klienti, kuri reģistrējušies, pārskaitot 0,01 EUR centu uz kādu no mūsu bankas kontu) SMScredit.lv datu bāzē līdz 09.06.2024.), kuriem nav kavētu kredīta maksājumu un kuri ir ielādējuši SMScredit.lv jauno mobilo aplikāciju no Android vai iOS aplikāciju veikala un tajā ielogojušies profilā.

Visi Akcijas uzvarētāji tiks paziņoti līdz 2024. gada 16. jūlijam.

5. Akcijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

•             Akcijas dalībniekam jādodas uz www.smscredit.lv mājas lapu, jāiepazīstas ar Akcijas noteikumiem, jāielādē jaunā aplikācija un jāielogojas tajā;

•             Akcijā nevar piedalīties AS “4finance” darbinieki.

•             Akcijas dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

6. Uzvarētāju izsludināšanas kārtība: Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, 2 darba dienu laikā no izlozes dienas, nosūtot SMS ziņu uz uzvarētāja SMScredit.lv profilā reģistrēto tālruņa numuru.

8. Laimesta ieguvēji  naudas balvas (300 EUR x 3) un Apple iPhone 15 PRO mobilo tālruni - varēs saņemt  AS“4finance” birojā Lielirbes ielā 17A-46, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz17.00, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

9. Balvas netiek sūtītas pa pastu. Laimesta ieguvējs balvu var izņemt no 16.07.2024. – 16.08.2024.  Gadījumā, ja uzvarētājs neatsaucas  norādītajā termiņā, tad balva paliek organizatora īpašumā.

7. Aizdomu gadījumā par krāpšanos,  Akcijas organizētājs patur tiesības anulēt jebkura Akcijas dalībnieka reģistrāciju, nepiešķirt balvu, kā arī liegt kvalificēties balvu izlozē.

11. Piedaloties Akcijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un ir informēti, ka Akcijas organizētājs un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un vai izmantot viņu personas datus (tālruņa numuru un vārdu, uzvārdu) Akcijas uzvarētāju noteikšanai un publicēšanai, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Akcijas uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

Noteikumi:

SMScredit.lv “Jaunumu akcija”(turpmāk tekstā – Akcija), organizētājs AS “4finance”, reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-46, Rīga, LV-1046.

1. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.

2. Akcijas norises sākuma datums: 10.06.2024.

3. Akcijas norises beigu datums: 14.07.2024.

4. Akcijas balvu fonds:

·       Apple iPhone 15 PRO (1 gab.)

·       Naudas balvas – 300 EUR (3gab.);

Balvas tiks izlozētas starp visiem esošajiem SMScredit.lv klientiem (identificēti klienti, kuri reģistrējušies, pārskaitot 0,01 EUR centu uz kādu no mūsu bankas kontu) SMScredit.lv datu bāzē līdz 09.06.2024.), kuriem nav kavētu kredīta maksājumu un kuri ir ielādējuši SMScredit.lv jauno mobilo aplikāciju no Android vai iOS aplikāciju veikala un tajā ielogojušies profilā.

Visi Akcijas uzvarētāji tiks paziņoti līdz 2024. gada 16. jūlijam.

5. Akcijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

•             Akcijas dalībniekam jādodas uz www.smscredit.lv mājas lapu, jāiepazīstas ar Akcijas noteikumiem, jāielādē jaunā aplikācija un jāielogojas tajā;

•             Akcijā nevar piedalīties AS “4finance” darbinieki.

•             Akcijas dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

6. Uzvarētāju izsludināšanas kārtība: Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, 2 darba dienu laikā no izlozes dienas, nosūtot SMS ziņu uz uzvarētāja SMScredit.lv profilā reģistrēto tālruņa numuru.

8. Laimesta ieguvēji  naudas balvas (300 EUR x 3) un Apple iPhone 15 PRO mobilo tālruni - varēs saņemt  AS“4finance” birojā Lielirbes ielā 17A-46, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz17.00, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

9. Balvas netiek sūtītas pa pastu. Laimesta ieguvējs balvu var izņemt no 16.07.2024. – 16.08.2024.  Gadījumā, ja uzvarētājs neatsaucas  norādītajā termiņā, tad balva paliek organizatora īpašumā.

7. Aizdomu gadījumā par krāpšanos,  Akcijas organizētājs patur tiesības anulēt jebkura Akcijas dalībnieka reģistrāciju, nepiešķirt balvu, kā arī liegt kvalificēties balvu izlozē.

11. Piedaloties Akcijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un ir informēti, ka Akcijas organizētājs un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un vai izmantot viņu personas datus (tālruņa numuru un vārdu, uzvārdu) Akcijas uzvarētāju noteikšanai un publicēšanai, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Akcijas uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.