Ulubeles sagatavošana ziemai noteikumi

Noteikumi  4finance un SMScredit.lv dzīvnieku patversmes Ulubele sagatavošana ziemai"

Būdams pilngadīgs, brīvprātīgo labdarības akcijas “dzīvnieku patversmes Ulubele sagatavošana ziemai”” (turpmāk – Pasākums) dalībnieks ar savu parakstu apliecinu, ka:

• pieteicos palīdzēt talkā pēc savas brīvas gribas un esmu atbildīgs par savai mantai, dzīvībai vai veselībai, kā arī trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu;

• esmu pieteicies talkas darbam un visas dienas garumā ievēroju komandas vadītāja norādījumus;

• bērnu pieskatīšana ir VECĀKU ATBILDĪBA: ja izvēlos savu bērnu ņemt līdzi darbos patversmes teritorijā – esmu atbildīgs par bērna drošību un pats personīgi uzraugu, lai viņš nebūtu tiešā kontaktā ar dzīvniekiem;

• apzinos, ka dzīvniekus nedrīkst barot un bakstīt ar pirkstiem;

• esmu iepazinies ar talkas dienas kārtību, kārtības noteikumiem un viennozīmīgi piekrītu tiem un apņemos to ievērot;

• neesmu alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;

• neesmu bijis tiešā kontaktā ar Covid 19 saslimušām vai pašizolācijā esošām personām pēdējo 2 (divu) nedēļu laikā;

• nav saaukstēšanās vai saslimšanas pazīmju (piemēram, kakla sāpes, paaugstināta temperatūra u.c.);

• izpildīšu LR normatīvajos aktos paredzētos drošības noteikumus, tajā skaitā,  ievērošu distancēšanās noteikumus, lietošu mutes un deguna aizsegu saziņā ar citiem Pasākuma dalībniekiem;

• manis sniegtie personas dati ir patiesi.

Esmu informēts, ka šajā anketā manis sniegtie personas dati tiks apstrādāti Pasākuma rīkotāju leģitīmo interešu, kas ietver tiesības uz īpašumu un tiesību  būt informētiem par Pasākuma dalībnieku identitāti aizsardzības nolūkā.  

Esmu informēts un saprotu, ka Pasākumā biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” teritorijā 17.09. 2022.  tiks veikta foto un video materiālu (turpmāk - Attēli) uzņemšana ar dažādiem datu nesējiem (visi datu nesēji, ieskaitot digitālos, elektroniskos, drukas, televīzijas, filmēšanas un citi datu nesēji, kas šobrīd ir zināmi vai tiks izgudroti) un iegūtie Attēli var tikt kopēti, izplatīti un publicēti “4finance Labie Darbi” un/vai SMScredit.lv  reklāmās Facebook, Draugiem.lv un Instagram sociālo tīklu kontos, televīzijā, vides plakātos un citos masu saziņas līdzekļos ar mērķi informēt sabiedrību par AS “4finance” atbalstīto labdarības pasākumu. Attēlu uzņemšana un publicēšana tiek veikta pamatojoties uz AS “4finance” leģitīmajām interesēm informēt sabiedrību par Pasākuma norisi un/vai rezultātiem.

Es piekrītu, ka AS “4finance” ir vai pieder visas intelektuālās īpašuma tiesības, kas var rasties vai uzkrāties jebkādā apvienojumā, dizainparaugā, izmaiņās vai citā darbā, kur izmantoti Attēli. Es piekrītu, ka man nav tiesību uz Attēliem un visas tiesības uz Attēliem pieder AS “4finance”, tāpēc es neizvirzīšu prasības pret AS “4finance” saistībā ar Attēliem.

Personas datu pārzinis:

1.AS “4finance”, reģ. Nr. 40003991692, Lielirbes iela 17A-8, Rīga, LV-1046

Kontaktinformācija saziņai par datu apstrādes jautājumiem: e-pasts info@smscredit.lv, tel. 67333990,  Privātuma politika un personas datu pārziņa kontaktinformācija pieejama: www.smscredit.lv;

2.Biedrība „Latvijas kultūras attīstības biedrība”, reģ. Nr. 40008221854, juridiskā adreses: Elijas iela 17-3, Rīga, e-pasts: niks.volmars@gmail.com tālrunis +371 22313358.

Noteikumi  4finance un SMScredit.lv dzīvnieku patversmes Ulubele sagatavošana ziemai"

Būdams pilngadīgs, brīvprātīgo labdarības akcijas “dzīvnieku patversmes Ulubele sagatavošana ziemai”” (turpmāk – Pasākums) dalībnieks ar savu parakstu apliecinu, ka:

• pieteicos palīdzēt talkā pēc savas brīvas gribas un esmu atbildīgs par savai mantai, dzīvībai vai veselībai, kā arī trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu;

• esmu pieteicies talkas darbam un visas dienas garumā ievēroju komandas vadītāja norādījumus;

• bērnu pieskatīšana ir VECĀKU ATBILDĪBA: ja izvēlos savu bērnu ņemt līdzi darbos patversmes teritorijā – esmu atbildīgs par bērna drošību un pats personīgi uzraugu, lai viņš nebūtu tiešā kontaktā ar dzīvniekiem;

• apzinos, ka dzīvniekus nedrīkst barot un bakstīt ar pirkstiem;

• esmu iepazinies ar talkas dienas kārtību, kārtības noteikumiem un viennozīmīgi piekrītu tiem un apņemos to ievērot;

• neesmu alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;

• neesmu bijis tiešā kontaktā ar Covid 19 saslimušām vai pašizolācijā esošām personām pēdējo 2 (divu) nedēļu laikā;

• nav saaukstēšanās vai saslimšanas pazīmju (piemēram, kakla sāpes, paaugstināta temperatūra u.c.);

• izpildīšu LR normatīvajos aktos paredzētos drošības noteikumus, tajā skaitā,  ievērošu distancēšanās noteikumus, lietošu mutes un deguna aizsegu saziņā ar citiem Pasākuma dalībniekiem;

• manis sniegtie personas dati ir patiesi.

Esmu informēts, ka šajā anketā manis sniegtie personas dati tiks apstrādāti Pasākuma rīkotāju leģitīmo interešu, kas ietver tiesības uz īpašumu un tiesību  būt informētiem par Pasākuma dalībnieku identitāti aizsardzības nolūkā.  

Esmu informēts un saprotu, ka Pasākumā biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” teritorijā 17.09. 2022.  tiks veikta foto un video materiālu (turpmāk - Attēli) uzņemšana ar dažādiem datu nesējiem (visi datu nesēji, ieskaitot digitālos, elektroniskos, drukas, televīzijas, filmēšanas un citi datu nesēji, kas šobrīd ir zināmi vai tiks izgudroti) un iegūtie Attēli var tikt kopēti, izplatīti un publicēti “4finance Labie Darbi” un/vai SMScredit.lv  reklāmās Facebook, Draugiem.lv un Instagram sociālo tīklu kontos, televīzijā, vides plakātos un citos masu saziņas līdzekļos ar mērķi informēt sabiedrību par AS “4finance” atbalstīto labdarības pasākumu. Attēlu uzņemšana un publicēšana tiek veikta pamatojoties uz AS “4finance” leģitīmajām interesēm informēt sabiedrību par Pasākuma norisi un/vai rezultātiem.

Es piekrītu, ka AS “4finance” ir vai pieder visas intelektuālās īpašuma tiesības, kas var rasties vai uzkrāties jebkādā apvienojumā, dizainparaugā, izmaiņās vai citā darbā, kur izmantoti Attēli. Es piekrītu, ka man nav tiesību uz Attēliem un visas tiesības uz Attēliem pieder AS “4finance”, tāpēc es neizvirzīšu prasības pret AS “4finance” saistībā ar Attēliem.

Personas datu pārzinis:

1.AS “4finance”, reģ. Nr. 40003991692, Lielirbes iela 17A-8, Rīga, LV-1046

Kontaktinformācija saziņai par datu apstrādes jautājumiem: e-pasts info@smscredit.lv, tel. 67333990,  Privātuma politika un personas datu pārziņa kontaktinformācija pieejama: www.smscredit.lv;

2.Biedrība „Latvijas kultūras attīstības biedrība”, reģ. Nr. 40008221854, juridiskā adreses: Elijas iela 17-3, Rīga, e-pasts: niks.volmars@gmail.com tālrunis +371 22313358.